Saturday, April 20, 2024
Home / Rozwój  / Biznes  / Czym się różni wierzytelność wymagalna od wierzytelności niewymagalnej?

Czym się różni wierzytelność wymagalna od wierzytelności niewymagalnej?

Kto ma firmę, powinien wiedzieć

Wierzytelność

fot. Gosia K / Pexels

Czy wiesz, że istnieją dwa rodzaje wierzytelności ‒ wymagalna i niewymagalna? To bardzo ważna kwestia w działalności gospodarczej, która bezpośrednio wpływa na zarządzanie płynnością finansową i windykację należności. Status wierzytelności ‒ czy jest wymagalny czy też nie, determinuje możliwość podjęcia określonych działań w celu odzyskania pieniędzy. W artykule szczegółowo omówimy różnice pomiędzy tymi dwoma kategoriami oraz kluczowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę w codziennej działalności firmy

 

Co to jest wierzytelność?

Wierzytelność to pojęcie prawne, które odnosi się do zobowiązania finansowego lub rzeczowego jednej strony (dłużnika) wobec drugiej (wierzyciela). Powstaje ona w wyniku zawarcia umowy, która nakłada na dłużnika obowiązek zapłaty określonej kwoty lub dostarczenia świadczenia rzeczowego. Wierzytelność może przybierać różne formy, takie jak niezapłacona faktura, kredyt, pożyczka, leasing czy zaległy czynsz. Kluczowe jest to, że wynika ona bezpośrednio z prawnie wiążącego zobowiązania jednej strony wobec drugiej.

Czym różni się wierzytelność wymagalna od niewymagalnej?

Podstawową różnicą pomiędzy wierzytelnością wymagalną a niewymagalną jest status dłużnika oraz możliwość podjęcia działań windykacyjnych przez wierzyciela. Wierzytelność staje się wymagalna, gdy upływa termin płatności wskazany w umowie lub fakturze. Oznacza to, że dłużnik jest już w zwłoce i powinien niezwłocznie uregulować swoje zobowiązanie. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo podjąć szereg działań zmierzających do odzyskania należnych pieniędzy. Natomiast wierzytelność pozostaje niewymagalna do czasu, gdy nie upłynął jeszcze termin płatności.

Jakie działania może podjąć wierzyciel w przypadku wierzytelności wymagalnej i niewymagalnej?

Gdy wierzytelność stanie się wymagalna, czyli upłynie umówiony termin jej spłaty, wierzyciel uzyskuje szereg uprawnień do podjęcia działań windykacyjnych. Przede wszystkim może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, wyznaczając dodatkowy termin spłaty. W przypadku braku reakcji lub dalszego zalegania z płatnością, wierzyciel może skierować sprawę do profesjonalnej firmy windykacyjnej lub samodzielnie wszcząć postępowanie sądowe. W ramach windykacji sądowej istnieje możliwość zajęcia komorniczego rachunku bankowego dłużnika lub jego majątku. Wierzyciel dysponuje zatem szeregiem skutecznych narzędzi do odzyskania należności.

 

W przeciwieństwie do wierzytelności wymagalnej, w przypadku niewymagalnej wierzyciel nie ma możliwości natychmiastowego podjęcia działań windykacyjnych. Termin płatności nie upłynął jeszcze, więc dłużnik nie jest formalnie w zwłoce. Mimo to, wierzyciel powinien zadbać o bieżący monitoring płatności oraz w razie potrzeby przypominać dłużnikowi o zobowiązaniu. Może również zaproponować polubowne rozwiązanie, takie jak np. podpisanie aneksu do umowy z nowym harmonogramem spłaty. Dzięki temu istnieje szansa na zażegnanie ewentualnego konfliktu i całkowite uniknięcie powstania zaległości.

Jakie czynniki wpływają na przekształcenie się wierzytelności niewymagalnej w wymagalną?

Za przekształceniem wierzytelności niewymagalnej w wymagalną stoi przede wszystkim upływ ustalonego terminu płatności określonego w umowie. Oznacza to, że mimo wysyłanych upomnień i przypomnień ze strony wierzyciela, dłużnik nie dokonał spłaty zobowiązania do ustalonej daty. Innym czynnikiem jest brak reakcji dłużnika na wezwania do zapłaty. Czynnikami, które mogą jednak wpływać na przedłużenie statusu niewymagalności są np. uzgodnienie nowego harmonogramu spłat lub aneks do umowy zmieniający termin płatności. Warto pamiętać, że po upływie terminu płatności wierzytelność staje się wymagalna automatycznie, niezależnie od działań wierzyciela.

Jak windykacja może pomóc w odzyskaniu zaległych zobowiązań

Windykacja to proces, którego celem jest odzyskanie wierzytelności od dłużników, którzy opóźniają się ze spłatą swoich zobowiązań. Profesjonalna firma windykacyjna dysponuje szeregiem narzędzi i metod, dzięki którym może skutecznie doprowadzić do spłaty zaległych długów. Przede wszystkim wykorzystuje się drogę polubowną, polegającą na wysyłaniu wezwań do zapłaty i prowadzeniu rozmów z dłużnikami. W razie braku reakcji, windykacja umożliwia wszczęcie postępowań sądowych, a także zajęcia komornicze, a to praktycznie gwarantuje odzyskanie pieniędzy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i dostępowi do baz danych oraz narzędzi online, windykacja zwiększa szanse na odzyskanie nawet latami zaległych zobowiązań.

 

Jeśli Twoja firma zmaga się z problemami związanymi z nieuregulowanymi na czas płatnościami od kontrahentów, warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonej firmy windykacyjnej takiej jak Vindicat. Dzięki nowoczesnym systemom online i dedykowanym konsultantom, Vindicat gwarantuje skuteczną windykację zarówno wierzytelności wymagalnych, jak i niewymagalnych. Profesjonalne podejście i szeroki wachlarz dostępnych narzędzi pozwalają odzyskać nawet latami nieściągalne długi. Zlecając windykację Vindicat, możesz być spokojny o powodzenie procesu i odciążenie własnych zasobów.

 

Zarejestruj się już dziś w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ