Saturday, July 20, 2024
Home / Styl życia  / Dom  / Czy woda z kranu jest naprawdę bezpieczna do picia?

Czy woda z kranu jest naprawdę bezpieczna do picia?

Na pewno wiesz, co cieknie z twoich kranów

Filtr do wody

fot. Wertinio / Shutterstock

W kontekście coraz większej świadomości ekologicznej oraz rosnącego zainteresowania zdrowym trybem życia, pytanie „czy woda z kranu jest naprawdę bezpieczna do picia?” nabiera szczególnego znaczenia. Postarajmy się zatem znaleźć odpowiedź na to palące zagadnienie

 

Standardy jakości wody pitnej

W Polsce jakość wody pitnej regulowana jest przez szereg aktów prawnych, które są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Najważniejszym dokumentem jest Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niniejszy dokument określa maksymalne dopuszczalne stężenia różnych zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, pestycydy, bakterie czy wirusy.

 

Woda z kranu musi spełniać surowe normy jakościowe, które są regularnie monitorowane przez odpowiednie organy. W Polsce za kontrolę jakości wody odpowiedzialne są stacje sanitarno-epidemiologiczne, które przeprowadzają regularne badania cieczy dostarczanej do gospodarstw domowych. Woda musi być czysta mikrobiologicznie, chemicznie oraz fizycznie. Oznacza to, że nie mogą znaleźć się w niej jakiekolwiek bakterie chorobotwórcze, toksyczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia fizyczne w postaci zawiesin czy osadów.

Proces uzdatniania wody

Zanim woda trafi do domowych kranów przechodzi skomplikowany proces uzdatniania, który ma na celu usunięcie wspomnianych zanieczyszczeń. W celu uzyskania wysokojakościowej cieczy proces ten zazwyczaj obejmuje kilka etapów, takich jak:

 

Koagulacja i flokulacja – do wody dodaje się substancje chemiczne, które powodują, że zanieczyszczenia łączą się w większe cząstki (floki). Proces ten ułatwia ich późniejsze usunięcie.
Sedymentacja – w ramach tego procesu floki opadają na dno zbiornika, a oczyszczona woda jest odprowadzana z góry.
Filtracja – woda przepływa przez filtry, które usuwają pozostałe cząstki. Procedura ta może obejmować różne rodzaje filtrów (np. filtry piaskowe, węglowe czy membranowe).
Dezynfekcja – to zazwyczaj ostatni etap uzdatniania, która ma na celu zniszczenie bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. W tym celu najczęściej stosuje się chlorowanie, ozonowanie lub promieniowanie UV.

Każdy z powyższych etapów ma swoje specyficzne funkcje i jest niezbędny do zapewnienia, że woda z kranu jest bezpieczna do picia.

Czy warto zainwestować w filtr do wody?

Wszystko zatem wskazuje, że kranówka jest w pełni bezpieczna, ale czy tak jest na pewno? W teorii, tak. W praktyce, nie zawsze. Decyzja o zainstalowaniu filtra do wody powinna być oparta na analizie jakości wody w danym regionie oraz indywidualnych potrzebach. W miejscach, gdzie jej jakość jest niepewna lub gdzie dochodzi do częstych awarii systemów wodociągowych, filtry do wody na cały dom (np. filtry do ciepłej wody czy zmiękczacze) mogą okazać się niezbędnym zakupem.

Co więcej, warto również rozważyć filtrację w przypadku wrażliwości na określone zanieczyszczenia lub posiadania małych dzieci, dla których czysta i bezpieczna woda jest szczególnie istotna.

Kranówka a bezpieczeństwo – podsumowanie

Bezpieczeństwo wody z kranu jest bardzo ważną kwestią, która dotyczy wszystkich. Jej jakość regulowana jest przez surowe normy i skomplikowane procesy uzdatniania, aczkolwiek pomimo tego, woda z kranu może zawierać pewne groźne zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne. W takiej sytuacji filtry do wody stanowią skuteczne rozwiązanie tego problemu.

Źródło: materiał Partnera MK

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ