Wednesday, July 17, 2024
Home / Rozwój  / Biznes  / Czy inwestowanie bez ryzyka jest możliwe?

Czy inwestowanie bez ryzyka jest możliwe?

O sztuce pomnażania dóbr materialnych

Inwestycje

fot. Pexels

Jak bezpiecznie inwestować? Przede wszystkim gromadzić pieniądze w bezpiecznych instrumentach finansowych. Oczywiście żaden z nich nie daje 100% gwarancji, natomiast da się wskazać te bardziej i mniej pewne. Gdzie więc warto lokować pieniądze? Na kontach oszczędnościowych, funduszach, a może obligacjach?

 

Bezpieczne inwestycje w 2022 roku

Obecnie warto bezpiecznie inwestować pieniądze. Warto przede wszystkim dlatego, że niepracujące pieniądze każdego dnia tracą na wartości. Dość szybko podnosząca się inflacja sprawia, że nasze oszczędności są coraz mniej warte. Dlatego też warto pomyśleć o stworzeniu portfela inwestycyjnego i bezpiecznych inwestycjach w fundusze, obligacje lub o założeniu lokaty. Jak przekonują ekonomiści, bezpieczne inwestycje ze strony inwestorów mają także ogromne znaczenie dla zbijania samej inflacji. Im więcej pieniędzy uda się bowiem „ściągnąć” z rynku, tym większa szansa, że inflacja straci nieco siłę rozpędu.

Ocena dostępnych instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe można podzielić na te mniej lub bardziej bezpieczne. W żadnym wypadku nie ma 100% gwarancji sukcesu, ale w przypadku kont czy lokat istnieje np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest szczególnego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianego rozwoju sytuacji. Portfel inwestycyjny mogą więc stanowić bardzo bezpieczne typowo bankowe rozwiązania, można jednak pójść krok dalej i pomyśleć o obligacjach lub funduszach. Tutaj prezentujemy jedynie skrótowe ich przedstawienie. Więcej szczegółów można znaleźć na: http://lokatowy.pl

Konta oszczędnościowe

Portfel inwestycyjny stanowić mogą oczywiście konta oszczędnościowe. To najprostsze rozwiązanie, z jakiego możesz skorzystać. Jego dodatkową cechą jest stosunkowo duża elastyczność, ponieważ klient może na takie konto wpłacać pieniądze, kiedy chce, może je także z niego wypłacać w dowolnym momencie i nie ponosi odpowiedzialności za te ruchy. Musi oczywiście liczyć się z tym, że zyski naliczają się od tego, co faktycznie znajduje się na koncie.

Lokaty

Lokaty mogą opierać się na stosunku rocznym, półrocznym, trzymiesięcznym, a nawet miesięcznym. Okres inwestycji często przekłada się także na możliwe zyski. Tutaj kapitalizacja odsetek następuje po każdym okresie odsetkowym, co zwiększa zyskowność tej inwestycji w porównaniu do konta oszczędnościowego. Nadal jednak jest ona bardzo bezpieczna. Można na lokacie złożyć już niewielkie oszczędności, trzeba jednak liczyć się z tym, że do tych pieniędzy przez okres trwania lokaty nie będzie dostępu. Zamknięcie lokaty przed czasem najczęściej oznacza dodatkowe koszty.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe detaliczne, a więc te uniezależnione od wahań na giełdzie także są stosunkowo bezpiecznym rozwiązaniem. Oprócz tradycyjnego podziału na stałe i zmienne oprocentowanie pojawia się tutaj także oprocentowanie zmienne zależne od inflacji, co pozwala ominąć pewne ryzyko związane ze spadkiem wartości obligacji związanym z ogólnymi tendencjami na rynku finansowym. Zakup obligacji dla klienta indywidualnego nie jest wcale bardziej skomplikowany niż założenie lokaty. Obligacje zaś pozwalają na bardziej długofalowe oszczędzanie. Można je wykupić bowiem na okres od 3 miesięcy nawet do 12 lat.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze to z jednej strony szansa na znacznie większe zyski, ale i ryzyko większych strat. Jeśli chcesz tak inwestować, musisz albo wybierać fundusze uznawane za bardzo bezpieczne albo liczyć się z ryzykiem ewentualnych strat. Dobrze jest w obrocie funduszami stosować dywersyfikację instrumentów, co pozwala znacznie ograniczyć ewentualne ryzyko.

Źródło: materiał Partnera MK
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ