Thursday, May 30, 2024
Home / POLECAMY  / Krótkie cytaty z Biblii – o życiu, miłości, małżeństwie

Krótkie cytaty z Biblii – o życiu, miłości, małżeństwie

Najpiękniejsze cytaty biblijne

Książka, kubek z herbatą i róża na futrzanym kocu.

Cytaty z Biblii – inspirujące, motywujące i kojące. Niech wypełnią twoją duszę / fot. Canva

Cytaty to słowa, które koją, uczą, motywują. Biblia to nie tylko święta księga chrześcijaństwa – to jedno z ważniejszych źródeł kultury europejskiej, z którego czerpią i do którego nawiązują liczne dzieła literackie, muzyczne, plastyczne i architektoniczne. W Biblii można odnaleźć wiele motywów, archetypów, mądrych metafor i głębszych refleksji. Poznaj piękne cytaty biblijne, które nakarmią twoją duszę

Cytaty z Biblii o miłości

Miłość to coś, co czasem trudno opisać słowami. Co mówią o niej biblijne cytaty?

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. […] Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość” ~ 1 Kor 13, 1-8, 13

 

„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” ~ 1 J 4, 18

 

„Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” ~ 1 Kor 13, 2

 

„Przyłóż mnie do swego serca jak pieczęć, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest silna jak śmierć, zawiść twarda jak grób. Jej żar jak żar ognia i jak żarliwy płomień” ~ Pnp 8, 6

 

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” ~ Pnp 8, 7

 

„Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek” ~ Prz 27, 17

 

„[…] nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” ~ 1 J 3, 18

 

„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” ~ 1 Kor 16, 14

 

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” ~ Rz 13, 10

 

„A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości” ~ Kol 3, 14

 

„Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!” ~ Rz 12, 9-10

 

„Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” ~ 1 P 4, 8

Biblia o małżeństwie – cytaty

Małżeństwo – piękny owoc miłości. Poznaj cytaty z Biblii o miłości małżeńskiej.

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” ~ Mt 19, 5-6

 

„[…] gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana” ~ Rt 1, 16-17

 

„Kto znalazł żonę – dobro znalazł” ~ Prz 18, 22

 

„Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna” ~ Syr 26, 1

 

„Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia” ~ Koh 9, 9

 

„Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje […] W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” ~ Ef 5, 28, 33

 

„Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi” ~ 1 Kor 7, 3

 

„Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości” ~ Syr 26, 13

 

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy […] oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu […] Jak piękna jest miłość twoja, siostro ma, oblubienico, o ileż słodsza jest miłość twoja od wina […]” ~ Pnp 4, 7, 9-10

Przeczytaj także:

Cytaty o miłości – 100 pięknych i krótkich sentencji znanych osób

 

Biblia o kobietach – cytaty

Kobiety to niewątpliwie wspaniałe istoty. Nie inaczej głoszą cytaty z Pisma Świętego.

„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” ~ Prz 31, 10

 

„Mądrość kobiet buduje ich dom” ~ Prz 14, 1

 

„O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy!” ~ Pnp 7, 7

 

„Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! […] ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku” ~ Pnp 2, 13-14

Cytaty o przyjaźni z Biblii

Przyjaźń jest piękną, ważną i wartościową rzeczą w życiu człowieka, jednak czasami bywa trudna. Oto cytaty z Biblii o przyjaźni.

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia” ~ Syr 6, 14-16

 

„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu” ~ Prz 17, 17

 

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” ~ J 15, 13

 

„Nie porzucaj starego przyjaciela; nowego nie można postawić wyżej niego. Wino nowe, przyjaciel nowy – jeśli się zestarzeje – z przyjemnością wypijesz” ~ Syr 9, 10

 

„Bywają przyjaciele, którzy prowadzą człowieka do ruiny, ale zdarza się, że przyjaciel jest bardziej oddany niż brat” ~ Prz 18, 24

 

„Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki” ~ Prz 27, 10

 

„Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa on w dniu twego ucisku” ~ Syr 6, 8-10

 

„Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł” ~ Koh 4, 9-10

Cytaty z Biblii o rodzinie

Rodzina dla wielu osób to najwyższa wartość życiowa. Tak głosi o rodzinie Biblia.

„Dom się buduje mądrością, a roztropnością – umacnia” ~ Prz 24, 3

 

„Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia” ~ Prz 17, 1

 

„A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego” ~ 1 Tm 5, 8

 

„Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej” ~ Prz 22, 6

 

„Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie” ~ Mk 7, 10

 

„Raduje się ojciec prawego, kto zrodził mądrego, się cieszy; niech się weselą twój ojciec i matka, twa rodzicielka niech będzie szczęśliwa” ~ Prz 23, 24-25

Cytaty z Biblii o życiu

Życie – największy dar, jaki posiada człowiek. Jakie są najpiękniejsze biblijne cytaty o życiu?

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” ~ Mk 9, 23

 

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło” ~ Łk 6, 45

 

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie” ~ Syr 1, 23

 

„Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę” ~ Prz 13, 20

 

„Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!” ~ Prz 20, 19

 

„Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu” ~ Prz 27, 3

 

„Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego” ~ Prz 26, 4

 

„Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś do dróg jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie” ~ Prz 22, 24-25

 

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane” ~ Łk 6, 37-38

 

„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę” ~ J 16, 33

 

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” ~ Rz 12, 21

 

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” ~ Mt 7, 25

 

„Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem” ~ Koh 4, 6

 

„Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” ~ Mt 26, 52

 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” ~ 1 Kor 6, 12

 

„Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych” ~ Prz 28, 6

 

„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” ~ Łk 16, 10

 

„Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju” ~ Rz 12, 18

 

„[…] sprawiedliwy trzyma się swojej drogi, a ten, kto ma czyste ręce, staje się coraz silniejszy” ~ Hi 17, 9

 

„Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę swego umysłu” ~ Rz 12, 2

Zainspiruj się:

Cytaty o życiu – 100 pięknych, krótkich i inspirujących sentencji znanych osób

 

Cytaty z Biblii o pomocy

Umiejętność niesienia pomocy to szlachetna cecha. Poznaj cytaty o pomocy z Pisma Świętego.

„Pan Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc” ~ Rdz 2, 18

 

„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni!” ~ Ef 4, 32

 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” ~ Dz 20, 35

 

„Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela” ~ Hi 6, 14

 

„Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą” ~ Prz 25, 21

 

„Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu! Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych!” ~ Ps 82, 3-4

 

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” ~ 2 Kor 9, 6

 

„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku” ~ Prz 21, 13

 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” ~ Mt 7, 7-8

 

„Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych” ~ 3 Moj 19, 34

 

„Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” ~ Ga 5, 13

 

„Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go” ~ Łk 10, 33-34

 

Może cię zainteresować:

Co byś powiedziała sobie z przeszłości? (cytaty)

 

Cytaty biblijne mogą być sentencjami życiowymi nie tylko osób wierzących. Biblia zawiera uniwersalne opowieści, z których możemy czegoś się nauczyć, coś zrozumieć, pomóc sobie.

 

zebrała: Natalia Mazur

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ