Thursday, July 18, 2024
Home / Uroda  / Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony?

Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony?

Z pełną odpowiedzialnością można pokusić się o stwierdzenie, że każdy z nas jest na swój sposób wyjątkowy i unikalny. Posiadamy określone cechy charakteru, które oddziałując z różnym natężeniem determinują nasze zachowania oraz sposoby reagowania w

Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony?

Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony? / fot. fotolia

Z pełną odpowiedzialnością można pokusić się o stwierdzenie, że każdy z nas jest na swój sposób wyjątkowy i unikalny. Posiadamy określone cechy charakteru, które oddziałując z różnym natężeniem determinują nasze zachowania oraz sposoby reagowania w rozmaitych, codziennych sytuacjach. Ta zasada znajduje zastosowanie również w przypadku dzieci.

Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony?

Co mówią o twoim dziecku jego mocne strony? / fot. fotolia

Mocne strony w procesie rozwoju

Spośród wielu charakteryzujących nas cech, wyróżnić można także te dominujące, odgrywające najważniejszą rolę w naszym życiu. To właśnie one odpowiadają za nasze mocne i słabe strony, predyspozycje oraz talenty, dzięki znajomości których możemy ukierunkować rozwój osobisty na właściwy tor, prowadzący bezbłędnie do osiągnięcia sukcesu, a w rezultacie również poczucia spełnienia.

Przede wszystkim z tego powodu diagnozę dominujących cech charakteru, a jednocześnie jego mocnych i słabych stron, warto przeprowadzić jak najwcześniej. W przypadku najmłodszych członków społeczeństwa rolę tę powinni przejąć rodzice, którzy w znacznym stopniu odpowiadają za rozwój swoich dzieci, a wiedza na temat ich wrodzonych zdolności pomoże im odpowiednio stymulować ten proces.

Mocne strony w praktyce

Nie będzie zaskoczeniem fakt, że w głównej mierze należy skoncentrować się na pielęgnowaniu posiadanych przez pociechę atutów, dzięki czemu możemy wzmocnić jej poczucie własnej wartości oraz pewność siebie. Mocne strony dziecka są bowiem jednym z czynników determinujących wzorce jego zachowania oraz odruchowe reakcje na występowanie określonych okoliczności, które na pewnym etapie życia zaczynają charakteryzować się stałością i powtarzalnością.

Ponadto, mocne strony dziecka wskazują najlepszą dla niego drogę rozwoju, więc dzięki ich znajomości możemy pomóc mu wybrać tę odpowiednią, czego samodzielnie nie byłoby jeszcze w stanie zrobić. W ten sposób wrodzone zdolności i talenty naszej pociechy mogą zostać optymalnie wykorzystane, a świadomość ich codziennego zastosowania będzie bez wątpienia źródłem ogromnej satysfakcji.

Jak poznać mocne strony dziecka?

Aby poznać mocne strony dziecka najlepiej przeprowadzić test Gallupa, który w swojej ofercie posiada firma Strengths Expert. Wyniki przeprowadzonego badania otrzymamy w formie szczegółowego raportu, zawierającego opis wrodzonych darów, zdolności i talentów naszej pociechy oraz wskazówki, jak efektywnie je rozwijać i wykorzystać w życiu.

Wiele osób z pewnością nawet nie zdawało sobie sprawy, że posiada dominujące cechy charakteru, które tak silnie oddziałują na proces kształtowania się osobowości. Między innymi z tego powodu bardzo często ulegamy propagowanym wzorcom i próbujemy wpasować się w przygotowane przez innych ramy. Jednak dzięki znajomości mocnych i słabych stron dziecka możemy pomóc mu wyznaczyć własną, indywidualną drogę, którą z poczuciem spełnienia i satysfakcji dotrze prosto do życiowego sukcesu.

Oceń artykuł
1KOMENTARZ
  • 카지노사이트 19 listopada, 2019

    … [Trackback]

    […] Find More here to that Topic: miastokobiet.pl/co-mowia-o-twoim-dziecku-jego-mocne-strony/ […]

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ