Wednesday, April 24, 2024
Home / Kultura  / Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego: Cerkiew grekokatolicka w Bartnem

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego: Cerkiew grekokatolicka w Bartnem

Cerkiew w Bartnem można zwiedzać w drugi weekend majowy Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (26-27 maja)

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem, fot. M. Klag / MIK

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Kosmy i Damiana we wsi Bartne reprezentuje północno-zachodni typ łemkowskiego budownictwa sakralnego

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem, fot. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Drewnianą świątynię pokrytą gontem zbudowano w 1842 r. We wnętrzu trójdzielnej budowli znajdują się zbiory łemkowskiej sztuki cerkiewnej i ludowej. Najcenniejszym elementem wyposażenia cerkwi jest XVIII-wieczny barokowy ikonostas.

cerkiew w bartnem

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem, fot. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Oprócz zwiedzania cerkwi w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaplanowano m.in: wystawę szat liturgicznych obrządku greckiego, wykład o ikonostasie, koncert pieśni łemkowskich, nabożeństwo w cerkwi prawosławnej pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem.

Cerkiew w Bartnem można zwiedzać w drugi weekend majowy Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (26-27 maja)

Zobacz pełną listę zabytków dostępnych  w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego W tym Sęk!

 

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem, fot. M. Klag / MIK

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ