Tuesday, March 5, 2024
Home / Ludzie  / Centrum Praw Kobiet uruchamia telefon wsparcia dla Ukrainek

Centrum Praw Kobiet uruchamia telefon wsparcia dla Ukrainek

Gdzie szukać pomocy dla Ukrainek?

telefon pomocy dla ukrainek

0 800 10 77 77 – to nowy numer, który uruchamia Centrum Praw Kobiet dla uchodźczyń z Ukrainy / fot. Reshot

0 800 10 77 77 – to nowy numer, który uruchamia Centrum Praw Kobiet dla uchodźczyń z Ukrainy. Kobiety będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i informacje o dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i materialnej w Polsce. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-20

 

Pomoc dla Ukrainek

Do Polski przybyło już ponad milion uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci. W obliczu tych trudnych doświadczeń, związanych z koniecznością ucieczki z kraju ogarniętego wojną, Centrum Praw Kobiet chce wesprzeć Ukrainki w ułożeniu sobie życia w Polsce. Na początku pobytu naszym gościniom potrzebne będzie wsparcie prawne, psychologiczne, a także informacyjne.

– Zapraszamy do korzystania z telefonu wsparcia dla Ukrainek prowadzonego przez Centrum Praw Kobiet! Telefon 0 800 10 77 77 działa od poniedziałku do piątku 15-20. Infolinia prowadzona jest w języku ukraińskim

– mówią pracownice CPK

Przeczytaj koniecznie:
Jak sobie radzić z lękiem przed wojną? Pytamy psycholożkę

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet to najdłużej działająca organizacja w Polsce udzielająca specjalistycznego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy. W 2021 r. fundacja udzieliła pomocy 4650 kobietom. Nasze specjalistki udzieliły 13764 konsultacji, w tym 5861 psychologicznych, 4875 prawnych oraz 3028 pozostałych (socjalnych, rodzicielskich etc.). Ponadto udzieliłyśmy 4522 konsultacji poprzez całodobowy telefon interwencyjny. W naszym warszawskim schronisku bezpieczne schronienie znalazło 20 kobiet oraz 21 dzieci, a w krakowskim (działającym od lipca 2021) – 5 kobiet. Centrum Praw Kobiet posiada swoje oddziały w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz filię w Żyrardowie. Misją fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

 

Centrum Praw Kobiet відкриває телефон підтримки для українок

0 800 10 77 77 – це новий номер, який Centrum Praw Kobiet створює для біженок з України. Жінки зможуть отримати психологічну та юридичну підтримку, а також інформацію про наявну соціальну, житлову та матеріальну допомогу в Польщі. Телефон діє з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 20:00

8 березня – це Міжнародний Жіночий День. Однак для жінок з України це насамперед тринадцятий день війни в їх країні. В зв’язку з цією ситуацією до Польщі вже прибуло понад мільйон біженців і біженок з України, в основному жінок та дітей. З уваги на важкий досвід, викликаний необхідністю втечі з охопленої війною країни, Centrum Praw Kobiet хоче підтримати українок і допомогти їм впорядкувати своє життя в Польщі. Ми знаємо, що на початку перебування в нашій країні жінки потребуватимуть юридичної, психологічної та інформаційної підтримки.

Запрошуємо скористатися телефоном підтримки для українських жінок, який провадить Centrum Praw Kobiet! Телефон 0 800 10 77 77 працює з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 20:00. Консультації надаються українською.

 

Фундація «Centrum Praw Kobiet» – найдовше діюча в Польщі організація, що надає спеціалізовану підтримку жінкам, які зазнають насильства. У 2021 році фундація допомогла 4650 жінкам. Наші спеціалісти надали 13 764 консультацій, в тому числі 5 861 психологічну, 4 875 юридичних та 3 028 інших (соціальних, батьківських тощо). Крім того, ми надали 4522 консультації на нашій цілодобовій гарячій лінії. У нашому варшавському притулку безпечний місце знайшли 20 жінок і 21 дитина, а в краківському (діє від липня 2021 року) – 5 жінок. Centrum Praw Kobiet має філії у Варшаві, Гданську, Кракові, Лодзі, Познані та Вроцлаві, а також філію у Жирардові. Місія фонду – протидіяти всім формам насильства та дискримінації жінок у приватному, громадському та професійному житті.

 

TAGI
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ