Saturday, June 15, 2024
Home / Kultura  / Alternatywna lekcja kartografii (konkurs)

Alternatywna lekcja kartografii (konkurs)

Celem konkursu jest wyłonienie trzech zwycięskich prac, które mają być twórczą interpretacją dzieł rumuńskiego artysty Tary (von Neudorf), prezentowanych na wystawie „Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)” w Galerii MCK w dniach 4 września -

Alternatywna lekcja kartografii / fot. materiał prasowy

Alternatywna lekcja kartografii / fot. materiał prasowy

Celem konkursu jest wyłonienie trzech zwycięskich prac, które mają być twórczą interpretacją dzieł rumuńskiego artysty Tary (von Neudorf), prezentowanych na wystawie „Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)” w Galerii MCK w dniach 4 września – 25 listopada 2013.

Alternatywna lekcja kartografii / fot. materiał prasowy

Alternatywna lekcja kartografii / fot. materiał prasowy

GDZIE?

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, z siedzibą przy Rynku Głównym 25.

KIEDY?

Konkurs rozpoczyna się 4 września i trwa do 25 listopada. Na prace konkursowe czekamy do 25 listopada. Jury konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace do dnia 30 listopada 2013. Wystawa pokonkursowa w siedzibie MCK odbędzie się w dniach 2-20 grudnia 2013.

JAK?

Najpierw uczniowie powinni odwiedzić wystawę „Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)” i wziąć udział w lekcji galeryjnej przeprowadzonej przez animatora MCK. Będzie to okazja by poznać unikatowy sposób pracy twórczej oraz ważną tematykę podejmowaną przez Tarę. Technika prac powinna nawiązywać do technik preferowanych przez artystę – uczniowie będą poproszeni o stworzenie obrazów-kolaży przy użyciu starych, niepotrzebnych szkolnych map (historycznych lub geograficznych), które pozyskają z pomocą oraz za zgodą nauczycieli. W przypadku, gdy szkoła nie będzie miała lub nie wyrazi zgody na udostępnienie starych map, uczniowie mogą użyć starych map lub planów miast znalezionych w swoich domach. Tematem pracy ma być pamięć historyczna uczniów lub ta, której źródłem są wspomnienia rodziców czy dziadków. Twórcza reinterpretacja mapy może być dokonana w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, kolaż, grafika komputerowa etc.). Każda praca (jedna mapa) może być dziełem maksymalnie trzech osób.

Prace należy dostarczyć do Międzynarodowego Centrum Kultury (III p. pokój 313) do dnia 25 listopada 2013 roku, do godz. 16.00 lub wysłać pocztą na adres:

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25

30-008 Kraków, z dopiskiem „Konkurs: Alternatywna lekcja kartografii”.

Prace należy opisać metryczką zawierającą następujące informacje: imię (imiona) nazwisko autora/ów pracy, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (nauczyciela), tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.

Wszelkie informacje o konkursie oraz możliwość zapisu na lekcję galeryjną pod nr. tel.: 12 42 42 860, 811 oraz e-mail: m.gaj@mck.krakow.pl.

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Marta Gaj

Fundatorzy nagród: Empik i Canson

Koszt biletu na wystawę i udziału ucznia w lekcji galeryjnej wynosi 5 zł.(źródło:materiał prasowy)

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ