Sunday, May 26, 2024
Home / Rozwój  / Psychologia  / Akademia Psychobiologii

Akademia Psychobiologii

Jaki jest biologiczny sens choroby? Ruszają zapisy do Akademii Psychobiologii

Psychobiologia wywodzi się z obserwacji zależności pomiędzy chorobami, na które zapadamy i emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. / fot. Fotolia

Dlaczego chorujemy? Jaka rolę odgrywają w tym emocje i myśli? Jaki jest biologiczny sens choroby? W październiku (2-3 października 2016) startuje w Krakowie AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII, prowadzona przez dr n. med. Marzannę Radziszewską-Konopkę, praktyka psychobiologii, która uczyła się u Gilberta Renaud (Recall Healing) i Gerarda Athiasa (Totalna Biologia). Specjalnie dla „Miasta Kobiet” dr Radziszewska-Konopka pisze o Podstawach Akademii Psychobiologii oraz jej programie

Psychobiologia wywodzi się z obserwacji zależności pomiędzy chorobami, na które zapadamy i emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. / fot. Fotolia

Psychobiologia wywodzi się z obserwacji zależności pomiędzy chorobami, na które zapadamy i emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. / fot. Fotolia

Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka:

Medycyna akademicka od dawna docenia rolę stresu w powstawaniu chorób, ale postrzega go ogólnie – jako wzmożoną aktywność układu nerwowego, prowadzącą do wydzielania tak zwanych hormonów stresu, które mogą zaburzać fizjologiczne funkcje różnych narządów.
W latach 80. ubiegłego stulecia, niemiecki psychiatra, dr Ryke Hamer, odkrył, że każdą chorobę poprzedza przeżycie wstrząsu emocjonalnego. Choroba jest swoistym dostosowaniem się do sytuacji stresowej i jest skutkiem konkretnych emocji, których doświadczył pacjent. Dr Hamer stworzył spójny system opisujący zależności pomiędzy emocjami i odczuciami związanymi z przeżytą traumą a konkretnymi chorobami. Jego następcy poczynili szereg kolejnych odkryć. Odkryli wpływ na nasze życie i zdrowie doświadczeń emocjonalnych rodziców w okresie obejmującym kilka miesięcy poprzedzających poczęcie, ciążę i pierwszy rok naszego życia. Zauważyli wpływ doświadczeń emocjonalnych przodków na życie kilku kolejnych pokoleń. Zaobserwowali biologiczne cykle pamięciowe.

Czym jest psychobiologia?
Psychobiologia jest połączeniem wiedzy z dziedziny Biologiki (Roberto Barnai), Totalnej biologii (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) i Recall Healing (Gilbert Renaud), wzbogaconym o doświadczenie prowadzącej, zdobyte w ciągu wielu lat pracy z pacjentami. Psychobiologia wywodzi się z obserwacji zależności pomiędzy chorobami, na które zapadamy i emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. Współczesna nauka wyjaśnia już wiele zjawisk zaobserwowanych przez terapeutów Biologiki, Totalnej biologii i Recall Healing, jak na przykład piętnowanie genomowe (wpływ czynników środowiskowych, między innymi emocji rodziców, na ekspresję genów u potomków), czy dziedziczenie emocji przodków. Zrozumienie mechanizmów zapadania na chorobę pozwala na dotarcie do konfliktów emocjonalnych wywołujących chorobę i wyzdrowienie.

Cel kształcenia w Akademii Psychobiologii
Intencją prowadzącej jest, by każdy słuchacz po zakończonym cyklu szkolenia:
– Rozumiał zależności pomiędzy umysłem (emocje, myśli) i ciałem.
– Znał w niezbędnym, podstawowym zakresie anatomię i fizjologię człowieka, by móc zrozumieć, jakie biologiczne rozwiązanie niesie ze sobą choroba.
– Znał biologiczne niezmienniki (przełożenie specyficznych emocji na specyficzną chorobę) odnoszące się do wszystkich układów i narządów ciała.
– Potrafił analizować linię życia, projekt cel i drzewo rodowe klienta w kontekście jego problemów zdrowotnych i powtarzających się uciążliwych schematów życiowych, jak na przykład nieszczęśliwe związki.
– Umiał myśleć bio-logicznie, tzn. potrafił zrozumieć biologiczny sens choroby na podstawie znajomości anatomii i fizjologii człowieka, symbolizmu, etologii, etymologii.
Potrafił przeprowadzić efektywną konsultację psychobiologiczną z klientem.

Zakres kształcenia
Zakres kształcenia obejmuje:
– Szczegółowe omówienie koncepcji psychobiologii i zasad odnoszących się do wszystkich konfliktów biologicznych, sposobów zapadania na chorobę itp.
– Omówienie konfliktów biologicznych związanych z każdym układem i narządem ciała człowieka.
– Poznanie narzędzi do pracy z klientem – rozwiązywanie konfliktów.
– Terapię na żywo (druga połowa szkoleń) – prowadzenie przed forum uczestników Akademii konsultacji psychobiologii z klientem, który chce rozwiązać swój problem zdrowotny/uwolnić się od uciążliwych schematów życiowych.
– Omawianie przypadków z praktyki uczestników Akademii.
– Analizowanie niepowodzeń w terapii.

Miejsce i terminy szkoleń
Materiał będzie realizowany w cyklu dwunastu dwudniowych szkoleń weekendowych w odstępach miesięcznych od października 2016 r. do grudnia 2017 r. z trzymiesięczną przerwą wakacyjną.
Sobota – 11.00 – 19.00
Niedziela –  9.00 – 17.00

Zajęcia będą odbywać się w Krakowie. Miejsce, w którym będą odbywać się szkolenia zostanie wybrane po ustaleniu pełnej listy uczestników.

Program
Poniższy plan jest orientacyjny. Zmianom może ulec kolejność modułów i/lub układ materiału w poszczególnych modułach. Ostateczny program będzie przedstawiony uczestnikom najpóźniej do końca września 2016 r.

1 zjazd
2-3 października 2016 (wyjątkowo niedziela, poniedziałek)
Wprowadzenie do Psychobiologii

2 zjazd
5-6 listopada 2016
Układ pokarmowy
Narząd wzroku i słuchu

3 zjazd
3-4 grudnia 2016
Układ krwionośny, krwiotwórczy i limfatyczny.
Gruczoły dokrewne.

4 zjazd
7-8 stycznia 2017
Układ moczowy. Układ oddechowy.
Skóra i tkanka podskórna.
Alergie.

5 zjazd
4-5 lutego 2017
Gruczoły piersiowe i układ rozrodczy.

6 zjazd
4-5 marca 2017
Układ ruchu

7 zjazd
1-2 kwietnia 2017
Mózg i obwodowy układ nerwowy
Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne

8 zjazd
6-7 maja 2017
Depresja i uzależnienia

9 zjazd
3-4 czerwca 2017
Zaburzenia odżywiania i zaburzenia metaboliczne

10 zjazd
Październik 2017
Choroby wieku dziecięcego, problemy szkolne. Choroby zakaźne.

11 zjazd
Listopad 2017
Związki

12 zjazd
Grudzień 2017
Certyfikacja

Materiały
Uczestnicy Akademii otrzymają skrypty do tematu każdego zjazdu w postaci wydruku slajdów i opisów narzędzi do pracy z klientem. W miarę potrzeb uczestników i możliwości prowadzącej, wybrane zagadnienia zostaną opisane bardziej szczegółowo.
Po każdym zjeździe uczestnicy otrzymają nagranie audio z wykładów.
Przedstawiona zostanie lista rekomendowanych lektur.

Dla kogo?
Akademia Psychobiologii przeznaczona jest dla specjalistów różnych dyscyplin, zajmujących się zdrowiem: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów, także dla wszystkich, których interesuje tematyka zdrowia wykraczająca poza ramy nauki opartej na paradygmacie materialistycznym.
Intencją prowadzącej jest przygotowanie uczestników do samodzielnej, efektywnej pracy z klientem, ale zdeklarowanie chęci pracy w charakterze konsultanta psychobiologii nie jest warunkiem koniecznym do udziału w zajęciach Akademii.

Opłaty
Opłata za każdy moduł wynosi 650 zł. W regulaminie Akademii podane będą warunki płatności oraz warunki rezygnacji z nauki.

Ogólne zasady udziału w zajęciach Akademii Psychobiologii
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na podany adres.
2. Zaakceptowanie regulaminu uczestnictwa (prawa i obowiązki uczestnika i prowadzącej). Szczegółowy regulamin uczestnictwa zostanie przedstawiony do akceptacji po rozpatrzeniu zgłoszenia, przed podpisaniem umowy.
3. Zawarcie umowy.

O MNIE

Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka / fot. materiały prasowe

Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka / fot. materiały prasowe

Jestem lekarzem ze specjalizacją z laryngologii i audiologii. Ukończyłam studia w 1986 roku. W roku 2003 uzyskałam stopień doktora nauk medycznych. Jestem autorem i współautorem wielu prac naukowych. Współtworzyłam i koordynowałam przez siedem lat (2002-2009) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Przez kilkanaście lat byłam wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Wraz z innymi specjalistami opracowałam materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Pełniłam funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Jestem członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange i członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii. Czynnie pracuję jako laryngolog i audiolog, ale już w bardzo ograniczonym zakresie.

Odbyłam pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, uczestniczyłam we wszystkich szkoleniach podstawowych i tematycznych Recall Healing u Gilberta Renaud, brałam udział w większości szkoleń Gerarda Athiasa. Ukończyłam szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak. Jestem dyplomowanym coachem ICC. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i wiele szkoleń, na których zdobywałam wiedzę na temat metod pracy z uwalnianiem ograniczających przekonań, a także wiele kursów z dziedziny rozwoju osobistego.
Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy „Programów rodzinnych twoich chorób” Gerarda Athiasa i „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera. W przygotowaniu jest książka Roberto Barnai, którą również redaguję od strony merytorycznej.

Od 2008 roku stosuję psychobiologię w praktyce. Prowadzę indywidualne konsultacje, warsztaty i szkolenia.

Zgłoszenia: Apolonia Rdzanek 604 460 166 apolonia.rdzanek@gmail.com
Zapraszamy

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ