Saturday, June 22, 2024
Home / Ludzie  / Kre-aktywne  / 500 zł na dziecko: zasady i warunki

500 zł na dziecko: zasady i warunki

Program Rodzina 500 plus (500 zł na dziecko) to pomysł na nowe świadczenie finansowe mające za zadanie wspierać rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci.

Program Rodzina 500 plus (500 zł na dziecko) to pomysł na nowe świadczenie finansowe mające za zadanie wspierać rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Zasiłki mają być wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodziców czy opiekunów dzieci.

3

Najbiedniejsi otrzymają pomoc również na pierwsze dziecko. Świadczenia będą przysługiwać na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli sprawdzą się najbardziej optymistyczne prognozy program ruszy już 1 stycznia 2016 roku.

Kto otrzyma pomoc?

O świadczenia wychowawcze będą mogli się ubiegać rodzice dziecka, jeden rodzic, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby faktycznie zajmujące się dzieckiem. Pomoc będzie przysługiwała obywatelom Polski oraz cudzoziemcom spełniającym warunki zapisane w ustawie. Zasiłek będzie przysługiwał na dzieci do ukończenia 18 lat.

Ile można otrzymać?

Świadczenie to 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W tym przypadku na otrzymanie zasiłku nie będą miały wpływu dochody rodziny. Gdy rodzice lub opiekunowie zechcą starać się o świadczenie także na pierwsze dziecko w grę będą już wchodzić sprawy dochodów. Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekroczy 800 zł. Jeżeli jakiekolwiek dziecko w rodzinie będzie niepełnosprawne próg ten zostanie podniesiony do 1 200 zł.

Formalności do wypełnienia

By ubiegać się o świadczenie wychowawcze będzie trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta odpowiedni wniosek zawierający dane osoby starającej się o pomoc i dzieci pozostających pod jej opieką. W przypadku osób starających się o zasiłek na pierwsze dziecko wymagane będą dokumenty związane z dochodami. Pod uwagę będą brane dochody osiągane w Polsce i innych krajach, dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, emerytury, renty, oraz szereg innych źródeł dochodów. Do wniosków mogą być wymagane również inne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające prawo do otrzymania wsparcia (np. wyroki i orzeczenia sądów rodzinnych, dokumenty potwierdzające wiek dziecka).

alt="500 zł na dziecko zasady"

Kiedy rodziny otrzymają pieniądze?

Program ma ruszyć, w najbardziej optymistycznym wariancie, już w styczniu 2016 roku, a pierwsze pieniądze będzie można odebrać już w kwietniu (również za pierwszy kwartał 2016 roku). Później pomoc ma być przyznawana na rok licząc od 1 listopada do 31 października roku kolejnego. Co roku będzie trzeba złożyć wniosek o przyznanie pomocy na kolejny okres. Dokumenty będzie można składać do 1 września.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ