Tuesday, June 18, 2024
Home / Rozwój  / Psychologia  / 5 Metod Uważnej Komunikacji Susan Chapman

5 Metod Uważnej Komunikacji Susan Chapman

Poznaj 5 metod jak rozmawiać i zapisz się na weekendowe warsztaty z autorką książki

Susan Chapman „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się” / fot. materiały prasowe

Dobra komunikacja to podstawa każdej udanej relacji, czy to między małżonkami, członkami rodziny, przyjaciółmi, współpracownikami – stąd Mindfulness – praktyka świadomości bez osądzania – może pomóc nam w lepszym komunikowaniu się z innymi w naszym życiu osobistym i zawodowym

Susan Chapman „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się” / fot. materiały prasowe

Susan Chapman „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się” / fot. materiały prasowe

Podczas weekendowego warsztatu Acharia Susan Chapman i Gregory Heffron wyjaśnią jak praktyka uważnej świadomości może zmienić sposób w jaki mówimy i słuchamy, poprawić nasze relacje i pomóc w osiągnięciu celów.
Program skierowany do wszystkich osób chcących polepszyć swoje relacje, jak również do tych, którzy zawodowo zajmują się komunikacją między ludźmi i rozwiązywaniem konfliktów – psychoterapeutów, coachów, mediatorów, itp.

POZNAJ 5 METOD UWAŻNEGO SŁUCHANIA*

Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się to metody pozwalające
autentycznie pomagać innym dzięki poznaniu własnych
lęków i uprzedzeń, a także stopniowo podejmować wyzwania
związane z komunikacją. Są to:

1. Klucz do uważnej obecności tu i teraz: czujne ciało, czułe serce,
otwarty umysł. Z powodu nieuważności ogarnia nas przygnębienie
i niepokój; jesteśmy zbyt niespokojni, by uważnie wysłuchać innych, a nawet samego siebie. Odczuwając ów niepokój, powracamy do zdrowia, kierujemy się rozsądkiem i dobrocią, dzięki czemu stajemy się również uzdrowicielami.
2. Klucz do uważnego słuchania: zachęcanie. Po odkryciu, że
z powodu nieuważności wywyższamy siebie przez poniżanie
innych, nauczymy się, jak rozwijać w sobie autentyczną pewność
siebie, odrzucać zaś arogancję. Odzyskawszy poczucie
własnej wartości, zaczynamy widzieć wartość innych ludzi,
ich dobre strony. Jest to droga prowadząca do ukształtowania
przywódcy lub rodzica, który dostrzega u innych „złote
serce” i docenia ich możliwości.
3. Klucz do uważnego mówienia: łagodność. Jeśli powstrzymamy
się od popadania w dwie skrajności: wyolbrzymianie i przemilczanie,
to możemy dzięki uważności wykorzenić agresywne
wzorce komunikacji i z łagodnością skupić ponownie uwagę
na rzeczach takich, jakimi są.
4. Klucz do uważnych relacji: bezwarunkowa życzliwość. Uważ-
ność jest blokowana przez uwarunkowania, jakie wprowadzamy
do naszych relacji z innymi. Gdy rozpoznajemy ten
wzorzec czerwonego światła, zaczynamy dostrzegać nasze
ukryte cele i uświadamiać sobie, jak trudno nam zaakceptować
innych takimi, jakimi są. Praca nad rozczarowaniami odsłania
nasze nierealistyczne oczekiwania i destrukcyjne wzorce
relacji. Uświadomiwszy to sobie, zwiększymy naszą zdolność
do bezwarunkowej życzliwości.
5. Klucz do uważnych odpowiedzi: swobodna zabawa. Uważne
porozumiewanie się nie jest marszem do pracy – to raczej taniec
z ukochaną osobą, przy czym ukochaną jest obecna chwila, tu
i teraz. Odpowiednia reakcja jest wynikiem zsynchronizowania
jej z naszym naturalnym systemem komunikacyjnym, złożonym
z otwartego umysłu, czułego serca i czujnego ciała. Wiemy, co
robić, ponieważ każdy kolejny krok w tym tańcu poznajemy
w miarę tańczenia. Uczymy się, jak to robić, odwołując się do
własnych problemów z kontrolą. Kiedy zmagamy się z rzeczywistością,
próbując ją opanować lub pokonać, stajemy wobec
czegoś, co wydaje się od nas oddzielone.

Susan Chapman: psychoterapeutka, specjalizująca się w terapii małżeńskiej i rodzinnej; praktykuje buddyzm i jest nauczycielem w tradycji Shambhali z tytułem Acharia (najwyższy tytuł nauczycielski); autorka znanej książki „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się.”

Gregory Heffron: autoryzowany przez Susan Chapman nauczyciel uważnej komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku; nauczyciel w tradycji Shambhali od 2005 roku; właściciel i zarządzający Green Zone Institute.”
Data: 25 – 27 listopada ( piątek: wykład wprowadzający godz. 19.00, sobota: godz. 9.30-17.00, niedziela: godz. 9.30 – 16.00)
Miejsce: Instytut Psychologii UJ, Kraków 30-060, ul. Ingardena 6

Zapisy na program
Strona wydarzenia na FB

*Fragment pochodzi z książki S. Chapman „Pięć kluczy do uważnego komunikowania się”
Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ